عکسی که قرار است برای درک آن    در زیر عکس  نگارشی  طولانی  با کلماتی سنگین و ادبیاتی پیچیده  نوشته شود بهتر است نگارش بالا باشد و عکس زیر نگارش !!! تا عکس شاهدی باشد برای درک نگارش !!!
هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی : Security Code :
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
101578